Stamceller ger nya möjligheter och nya jobb

Kroppen är uppbyggd av flera olika typer av celler. Det som utmärker stamceller är att de inte är specialiserade. Stamceller kan utvecklas till nervceller, hudceller, blodceller eller någon annan av kroppens många celltyper. En annan sak som utmärker stamceller är att de kan genomgå ett obegränsat antal celldelningar. Dessa egenskaper gör stamceller väldigt intressanta inom medicinsk forskning.

Läs mer

Forskare har sett potentialen i stamceller, eftersom användning av stamceller kan erbjuda en möjlighet att bota allvarliga sjukdomar som idag är obotliga eller har behandlingsmetoder med svåra biverkningar. Många hoppas också att stamceller kan leda till framställning av nya organ, som helt enkelt odlas med hjälp av stamceller och sedan transplanteras till mottagaren, istället för dagens system som bygger på organdonatorer.

Sjukdomar som redan idag behandlas med stamceller

Leukemi eller blodcancer är ett samlingsnamn för cancersjukdomar i blodet. Bara i Sverige drabbas årligen ungefär 750 personer. Genom att behandla sjukdomen med blodstamceller från den egna benmärgen har man nått stora framgångar. Multipel skleros, förkortat MS, är en annan svår sjukdom där kroppens eget immunförsvar börjar angripa den egna vävnaden. En behandlingsmetod är att slå ut patients immunförsvar och sedan transplantera stamceller för att bygga upp ett nytt immunförsvar.

Personer som har skadat knäleden kan till exempel hjälpas av stamceller. Då repareras leden genom att man odlar nytt brosk av patientens egna broskceller. Först tas en liten broskbit ur kroppen. Därefter renas ett slags förstadium till broskceller fram som odlas till en större mängd och sedan förs tillbaka in i kroppen. En liknande princip kan också användas för att hjälpa patienter att läka brännskador. Då är det istället en bit oskadad hud som tas.

Hur stamceller används inom forskning

Stamceller kan delas in i adulta stamceller hos en vuxen individ, embryonala stamceller från fostret, samt stamceller från navelsträngen. Av särskilt högt värde är embryonala stamceller. De ger upphov till alla vävnader i det blivande fostret. Inom forskning kan embryonala stamceller ersätta en del forskning som tidigare gjordes genom djurförsök.

Bland annat går det att testa om olika substanser skulle kunna ge fosterskador genom att testa detta direkt på stamceller för att se hur de påverkas. Kunskap och forskning om stamceller spelar också en avgörande betydelse i förståelsen för hur olika sjukdomar uppkommer. Stamcellsforskning har gått kraftigt framåt och efterfrågar allt mer personal.

Lediga jobb inom stamcellsforskning

I vissa länder hålls stamcellsforskning tillbaka, på grund av etiska eller religiösa skäl – den viktigaste källan till humana stamceller är aborterade foster. I Sverige är forskning på embryonala stamceller tillåtet. Med utbildning inom medicin eller bioteknik kan stamcellsforskare vara ett väldigt intressant arbetsområde. Flera spännande företag skriker efter arbetskraft. För personer med rätt kompetens är möjligheterna goda att hitta lediga jobb inom stamcellsforskning.

Bonliva - Bemanning inom vården, skola och omsorg.